Επιστροφή

Υπουργική Απόφαση για τη διενέργεια εξετάσεων Πιστοποίησης Εκτιμητών

Υπουργική Απόφαση για τη διενέργεια εξετάσεων Πιστοποίησης Εκτιμητών ,  ΦΕΚ 1892 / 01-08-2013