Επιστροφή

Υπουργική Απόφαση σχετικά με Θέματα Ενιαίας Αρχής Πληρωμών

Υπουργική Απόφαση  σχετικά με Θέματα Ενιαίας Αρχής Πληρωμών ,  (ΦΕΚ 240 Α/12-12-2012)