ΠΟΛ 1070 - Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού

ΠΟΛ 1070   28-04-2017   -  Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού  (ΑΔΑ: ΩΗ28Η-7ΩΟ) Κατάλογος νομισμάτων  ...

Υπουργική Απόφαση για τη Διαδικασία Κοινοποίησης Κατασχετηρίων

Υπουργική Απόφαση για τη Διαδικασία Κοινοποίησης Κατασχετηρίων,   ΑΔΑ: ΒΛΓΒΗ-4Η1

Υπουργική Απόφαση για τη διενέργεια εξετάσεων Πιστοποίησης Εκτιμητών

Υπουργική Απόφαση για τη διενέργεια εξετάσεων Πιστοποίησης Εκτιμητών ,   ΦΕΚ 1892 / 01-08-2013

Υπουργική Απόφαση Συγκρότησης Εξεταστικής Επιτροπής για την Πιστοποίηση Εκτιμητών

Υπουργική Απόφαση Συγκρότησης Εξεταστικής Επιτροπής για την Πιστοποίηση Εκτιμητών, ΦΕΚ 341 / 15-07-2013

Υπουργική Απόφαση για τη Θέσπιση Δεοντολογίας Πιστοποιημένων Εκτιμητών

Υπουργική Απόφαση για τη Θέσπιση Δεοντολογίας Πιστοποιημένων Εκτιμητών ,   ΦΕΚ 1147 / 13-05-2013

Υπουργική Απόφαση για την υπαγωγή στα όρια ηλικιών

Υπουργική Απόφαση για την υπαγωγή στα όρια ηλικιών,   ΦΕΚ Β' 2325 / 27-10-2015

Υπουργική Απόφαση για την αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων

Υπουργική Απόφαση για την αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων,   ΦΕΚ Β' 1605 / 07-06-2016

Υπουργική Απόφαση σχετικά με τις κατασχέσεις και διατροφές

Υπουργική Απόφαση σχετικά με τις κατασχέσεις και διατροφές,  αριθ. ΕΑΠ 2002217 ΕΞ 2015 / 08-12-2015 (ΦΕΚ 2922/Β/31-12-2015)

Υπουργική Απόφαση Ορισμού Εκκαθαριστών Α' βάθμιας & Β' βάθμιας Εκπαίδευσης

Υπουργική Απόφαση Ορισμού Εκκαθαριστών Α'βάθμιας και Β'βάθμιας Εκπαίδευσης     ΦΕΚ 1180 / 06-08-2010

Συμπληρωματική Απόφαση για την υποβολή προσωρινών και οριστικών Δηλώσεων απόδοσης ΦΜΥ από τα ΝΠΙΔ κλπ.

Συμπληρωματική Απόφαση  Δ12 Α 1050707 ΕΞ 2017 / 20-03-2014 , για την υποβολή προσωρινών και οριστικών Δηλώσεων 

Υπουργική Απόφαση σχετικά με Θέματα Ενιαίας Αρχής Πληρωμών

Υπουργική Απόφαση  σχετικά με Θέματα Ενιαίας Αρχής Πληρωμών ,  (ΦΕΚ 240 Α/12-12-2012)

ΚΥΑ Τροποποίησης της Απόφασης για τη σύσταση της ΕΑΠ

ΚΥΑ Τροποποίησης της Απόφασης για τη σύσταση της ΕΑΠ,  αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ81/28/22624/28-09-2012 (ΦΕΚ 2658/Β/28-09-2012)

ΚΥΑ για τη σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών

ΚΥΑ για τη σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών,   αριθ. 2/37345/0004/04-06-2010  (ΦΕΚ 784/Β/04-06-2010) 

Υπουργική Απόφαση σχετικά με τις Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο 'Εγγράφο

Υπουργική Απόφαση για τις Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικού Δημόσιου Εγγράφου, (ΦΕΚ 1317 / 2012)

Υπουργική Απόφαση για τον Καθορισμό διαδικασίας πιστοποίησης μέσω ΚΕΠ

Υπουργική Απόφαση για τον Καθορισμό διαδικασίας πιστοποίησης μέσω ΚΕΠ,  (ΦΕΚ 1876 Β' / 13-06-2012)

Υπουργική Απόφαση για την παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης της ΑΠΕΔ

Υπουργική Απόφαση    για την παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης της ΑΠΕΔ ,  (ΦΕΚ 1162 Β' / 10-04-2012)

Υπουργική Απόφαση για την "Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης"

Υπουργική Απόφαση  για την "Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης" ,  (ΦΕΚ 1301 Β' / 12-04-2012)

Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό του ύψους ειδικής εκλογικής αποζημίωσης δικαστικών για τις Βουλευτικές Εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015

Υπουργική Απόφαση  31393 / 09-09-2015 ,  για τον καθορισμό του ύψους ειδικής εκλογικής αποζημίωσης δικαστικών για τις Βουλευτικές Εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015,  (ΦΕΚ Β' 1929)

Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό του ύψους ειδικής εκλογικής αποζημίωσης δικαστικών για το Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015

Υπουργική Απόφαση 21775 / 26-06-2015   για τον καθορισμό του ύψους ειδικής εκλογικής αποζημίωσης δικαστικών για το Δημοψήφισμα της 5/7/2015  (ΦΕΚ 1290)

Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό του ύψους ειδικής εκλογικής αποζημίωσης δικαστικών για τις Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015

Υπουργική Απόφαση  824 / 13-01-2015  ,   για τον καθορισμό του ύψους ειδικής εκλογικής αποζημίωσης δικαστικών για τις Βουλευτικές Εκλογές της 25/1/2015