Επιστροφή

"Πρακτικά από την ομιλία της Υφυπουργού Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου στην κοινή Συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων σχετικά με τον ορισμό, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, καθώς και την προστασία γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά. (30.3.2017)".

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Η Κυβέρνησή μας έχει αποδείξει πολλές φορές την ευαισθησία της σε θέματα που αγγίζουν ιδιαίτερες πτυχές της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό ερχόμαστε εδώ σήμερα να θίξουμε ζητήματα που αφορούν τον ορισμό « περιγραφή, παρουσίαση, επισήμανση και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών», ζητήματα που μας αφορούν άμεσα και χρήζουν της ιδιαίτερης προσοχής μας.

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το σχέδιο ενός νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου καταργεί το προγενέστερο καθεστώς σχετικά με τα ανωτέρω ζητήματα και εισάγει νέες ρυθμίσεις, τις οποίες καλούμαστε σήμερα εδώ να επεξεργαστούμε και να εκφέρουμε τη γνώμη μας σχετικά με το αν κινούμαστε προς την κατεύθυνση που ευνοεί τα συμφέροντα της χώρας μας ή όχι.

Σε γενικές γραμμές καθ’ ότι η πιο εξειδικευμένη ανάλυση θα γίνει από τον εμπειρογνώμονα του Γενικού Χημείου του Κράτους εγώ θα αναφέρω τα εξής, πρώτον, στην υπό εξέταση πρόταση προβλέπονται εν αντιθέσει με τα διαλαμβανόμενα στην αιτιολογική τους έκθεση ευρείας έκτασης και ιδιαίτερης σημασίας τροποποιήσεις του ισχύοντος κανονισμού 110/2008, κυρίως των διατάξεων που αφορούν τις γεωγραφικές ενδείξεις των αλκοολούχων ποτών και μάλιστα χωρίς να εξεταστούν οι συνέπειες των συγκεκριμένων τροποποιήσεων. Δεύτερον, προβλέπονται κατά εξουσιοδότηση πράξεις της Επιτροπής, οι οποίες καταλαμβάνουν ουσιώδη και θεμελιώδη ζητήματα, ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις οι συνθήκες για τη λειτουργία της Ε.Ε. άρθρο 290, η ρύθμιση ουσιωδών στοιχείων θεμάτων ενός τομέα δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο για εξουσιοδότηση.

Επιπροσθέτως, προβλέπεται η κατάργηση των απλών ευέλικτων, αποτελεσματικών και με μικρό κόστος διαδικασιών που ισχύουν για την αναγνώριση νέων γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά και αντικατάσταση τους με τις πολύπλοκες χρονοβόρες και με μεγάλο κόστος διαδικασίες που προβλέπονται από τον Κανονισμό 1151/2012 για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα. Στην υπό εξέταση πρόταση, προβλέπεται ακόμη ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης για αναγνώριση γεωγραφικής ένδειξης έχουν μόνο οι Ενώσεις Παραγωγών. Στη χώρα μας υφίσταται μόνο μια Ένωση, είναι ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων ποτών, που σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει σαν μέλη περίπου 50 παραγωγούς σε σύνολο 300 παραγωγών της χώρας.

Ακολούθως, προβλέπεται η δημιουργία μητρώου στο οποίο θα καταχωρηθούν οι γεωγραφικές ενδείξεις των αλκοολούχων ποτών που σήμερα προστατεύονται βάσει του υφιστάμενου Κανονισμού, με τον 110/2008 και ότι η Επιτροπή θα μπορεί με εκτελεστικές πράξεις και με δική της πρωτοβουλία, να αποφασίζει την ακύρωση της προστασίας και την διαγραφή των εν λόγω γεωγραφικών ενδείξεων από το μητρώο καθ’ υπέρβαση του ως άνω κανονισμού. Τέλος, προβλέπεται στην έννοια της συσκευασίας να συμπεριλαμβάνονται και οι φιάλες, ενώ ταυτόχρονα εισάγεται η υποχρέωση αιτιολογίας τυχόν υφιστάμενων προβλέψεων των εθνικών νομοθεσιών, η εμφιάλωση περιοριστικά στην οικεία γεωγραφική περιοχή. Με τον τρόπο αυτό, εφόσον δεν αιτιολογηθεί επαρκώς η πρόβλεψη στην εθνική μας νομοθεσία, δίναται να επιτραπεί χύμα μεταφορά προϊόντων από προστατευόμενη γεωγραφική περιοχή για συσκευασία σε άλλο τόπο, γεγονός που προκαλεί κινδύνους νόθευσης του προϊόντος, υποβάθμισης της ποιότητας του και τιμή διασφάλισης δημόσιας υγείας.

Μια πληρέστερη εικόνα για όλα τα ανωτέρω θα μας δώσει ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αλκοόλης του Γενικού Χημείου του Κράτους ο κύριος Σάμιος, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το ζήτημα πιο αναλυτικά και θα μας δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες, για να στηρίξουμε την απόφασή μας σαν Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κλείνοντας θέλω μόνο να πω ότι το ενδιαφέρον μας σαν Κυβέρνηση, εστιάζεται  στη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προάσπιση των δικαιωμάτων των μικρών Ελλήνων παραγωγών αλκοολούχων ποτών, με σκοπό την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και τη στήριξη των προστατευόμενων γεωργικών ενδείξεων της χώρας μας στο εξωτερικό.

Θα συμφωνήσω μαζί σας κύριε Τραγάκη. Και για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό να προστατευθούν οι γεωγραφικές ενδείξεις της χώρας μας. Ευχαριστώ.

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Όσον αφορά στους φορείς, επειδή στο γραφείο μας ήρθαν χθες οι απόψεις του Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων Αλκοολούχων Ποτών, οι οποίες δεν είναι διαφορετικές από αυτές τις οποίες ανέφερε ο κ. Σάμιος, του Γενικού Χημείου του Κράτους, θα τις καταθέσω στα πρακτικά, οπότε και θα μπορούν να τις μελετήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνεται η ευκαιρία με την συζήτηση που κάνουμε σήμερα, να αναφερθώ, σε κάποια ζητήματα που τέθηκαν εδώ και τα έχουμε εντοπίσει και εμείς, σαν Υπουργείο.

Πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με το χύμα τσίπουρο και με όλα τα χύμα αλκοολούχα που υπάρχουν, όπως η τσικουδιά κ.λπ., γιατί έχουμε καταγγελίες και εμείς στο Υπουργείο για νοθευμένα προϊόντα, όπως αναφέρθηκε και από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, με χάπια αλκοόλης, ξυλόπνευμα κ.λπ. και μάλιστα, είχαμε και καταγγελίες για ιατρικά περιστατικά, όπως ανέφερε και η κυρία Βράντζα.

Έχουμε πάρει κάποια μέτρα που θα πρέπει να τα αναφέρω εδώ σήμερα και  τα οποία ξεκινήσανε να εφαρμόζονται.

Το πρώτο, είναι με τον ν. 4446/2016, καθιερώσαμε την διακίνηση των αποσταγμάτων των μικρών παραγωγών υποχρεωτικά με συνοδευτικά φορολογικά παραστατικά, δηλαδή, όλοι με τιμολόγιο. Αυτό, τουλάχιστον, είναι για το λαθρεμπόριο.

Από εκεί και μετά, για το κομμάτι της υγείας πιο πολύ του καταναλωτή, για την κακή ποιότητα και την επικίνδυνη των χύμα προϊόντων, έχουν ξεκινήσει έλεγχοι από το ΣΔΟΕ και την Οικονομική Αστυνομία σε συνεργασία και με τα συναρμόδια υπουργεία. Ήδη θα έχετε πληροφορηθεί όλοι από τον Τύπο ότι κατασχέσαμε στο Περιστέρι κάποιες αποθήκες με παράνομα προϊόντα. Επεκτείνεται το κομμάτι αυτό και στα σύνορα με το ΣΔΟΕ Θεσσαλονίκης, γιατί θεωρούμε ότι γίνεται κάποια εισαγωγή από εκεί και σε περιοχές, όπου ήδη έχουμε εντοπίσει και έχουμε τις συγκεκριμένες καταγγελίες.

Από κει και μετά, υπάρχει προετοιμασία για νομοθετική ρύθμιση με τα συναρμόδια Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας, για να δούμε πώς θα βελτιώσουμε το νόμο που υπήρχε και να τον επικαιροποιήσουμε με τα καινούργια στοιχεία που έχουμε.

Όσον αφορά για το ζήτημα που συζητάμε σήμερα, αν πάρθηκε η γνώμη από το συναρμόδιο υπουργείο, που ρώτησε ο κ. Χαρακόπουλος, τα αλκοολούχα ποτά δεν έχουν καμία σχέση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης έχουν πολύ μεγάλη σχέση.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Τα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης έχουν πάρα πολύ μεγάλη σχέση, θα συμφωνήσω μαζί σας. Την ξέρουμε την άποψη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι σταθερή, υποστηρίζεται…

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Την έχετε ζητήσει;

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Όχι, δεν την έχουμε ζητήσει την άποψή του, μας είναι, όμως, γνωστή, σαν κυβερνητική θέση. Συμφωνεί με τις γεωγραφικές ενδείξεις. Δεν είναι διαφορετική. Δεν υπάρχει διαφωνία στην Κυβέρνηση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Συγνώμη, αν μου επιτρέπετε, η παρέμβαση μου είχε να κάνει με το σκεπτικό ότι η επιχειρηματολογία πολλές φορές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μπορεί να σας βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις. Εάν και το Υπουργείο Ανάπτυξης στις διαπραγματεύσεις που κάνει για τις διατλαντικές συμφωνίες τις εμπορικές, της Ένωσης με τρίτες χώρες, λάμβανε αυτή την επιχειρηματολογία, που είναι στέρεη, μπορεί να είχαμε και καλύτερα αποτελέσματα. Γι' αυτό το λέω. Για CETA, TTIP κ.λπ..

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο καλό είναι να μην ανοίξουμε τώρα από πού ξεκινάνε οι ευθύνες και τα λοιπά, γιατί θα μακρηγορήσουμε και δεν είναι και της συζήτησης.

Σίγουρα θα μιλήσουμε και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης -σε συνεργασία είμαστε άλλωστε- για όλα τα ζητήματα και θα βοηθηθεί και η επιτροπή που θα στηρίξει τις προτάσεις στην Ε.Ε..

Ευχαριστώ.