Επιστροφή

Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

      ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΌΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ
 
ΘΕΜΑ: «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων»