Παρακολούθηση επίτευξης στόχων επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ και Νομικών Προσώπων - Φορέων Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό άνω των 10 εκ. ευρώ.  Δελτίο δωδεκαμήνου 2017 

Παρακολούθηση επίτευξης στόχων επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ και Νομικών Προσώπων -  Φορέων Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό άνω των 10 εκ. ευρώ. Δελτίο εννεαμήνου 2017

Παρακολούθηση επίτευξης στόχων επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ και Νομικών Προσώπων -  Φορέων Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό άνω των 10 εκ. ευρώ. Δελτίο Α΄ εξαμήνου 2017

Παρακολούθηση επίτευξης στόχων επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ και Νομικών Προσώπων -  Φορέων Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό άνω των 10 εκ. ευρώ. Δελτίο Α΄ τριμήνου 2017

Παρακολούθηση επίτευξης στόχων επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ και Νομικών Προσώπων -  Φορέων Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό άνω των 10 εκ. ευρώ. Δελτίο δωδεκαμήνου 2016

Παρακολούθηση επίτευξης στόχων επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ και Νομικών Προσώπων -  Φορέων Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό άνω των 10 εκ. ευρώ. Δελτίο εννεαμήνου 2016

Παρακολούθηση επίτευξης στόχων επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ και Νομικών Προσώπων -  Φορέων Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό άνω των 10 εκ. ευρώ. Δελτίο Α΄ εξαμήνου 2016

Παρακολούθηση επίτευξης στόχων επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α του Ν.3429/2005 φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Δελτίο Α τριμήνου 2016.

Παρακολούθηση επίτευξης στόχων επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α του Ν.3429/2005 φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Δελτίο δωδεκαμήνου 2015

Παρακολούθηση επίτευξης στόχων επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α του Ν.3429/2005 φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Δελτίο εννεαμήνου 2015

Παρακολούθηση επίτευξης στόχων επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α του Ν.3429/2005 φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Δελτίο Α’ εξαμήνου 2015

Παρακολούθηση επίτευξης στόχων επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α του Ν.3429/2005 φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Δελτίο Α’ τριμήνου 2015

Παρακολούθηση επίτευξης στόχων επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α του Ν.3429/2005 φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Δελτίο δωδεκαμήνου 2014

Παρακολούθηση επίτευξης στόχων επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α του Ν.3429/2005 φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Δελτίο εννεάμηνου 2014 

Παρακολούθηση επίτευξης στόχων επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α του Ν.3429/2005 φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Δελτίο Α εξαμήνου 2014 

Παρακολούθηση επίτευξης στόχων εκτέλεσης προϋπολογισμών των επαναταξινομημένων Δ.Ε.Κ.Ο.

Δημοσίευση Α εξαμήνου για ανάρτηση.

Παρακολούθηση επίτευξης στόχων εκτέλεσης προϋπολογισμών των επαναταξινομημένων Δ.Ε.Κ.Ο. του ΚΕΦ. Α΄ του Ν. 3429/2005.

Ισοζύγιο Α τριμήνου 2013 12 επαναταξινομημένων Δ.Ε.Κ.Ο.

Συγκριτικά Οικονομικά Στοιχεία 17 ΔΕΚΟ για το Α πεντάμηνο 2011 και 2010 (Α5μήνο 2011 Σχόλια).

Α 5μήνο 2011 πίνακες.

Οικονομικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία των ΔΕΚΟ (29/12/2010)-σχόλια.

Δημοσίευση 9μήνου 2010.

Σύγκριση μισθοδοσίας 9μήνου 2009-2010.

Εξαμηνιαία Οικονομικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία για ΔΕΚΟ (01/11/2010)-σχόλια.

Εξαμηνιαία Οικονομικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία για ΔΕΚΟ.

Οικονομικά Αποτελέσματα 11 ΔΕΚΟ.

Helexpo Group Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 2009