Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι ακόλουθες:

  1. Ο συντονισμός των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων του Υπουργείου Οικονομικών για τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών για τη σύνταξη απαντήσεων σε ερωτήσεις και επερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου,
  2. Η μέριμνα για τη σύνταξη και προώθηση των σχετικών απαντήσεων που απαιτούνται κατά την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου,
  3. Η τήρηση σχετικού αρχείου σε φυσική και ψηφιακή μορφή.