Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Επιστροφή

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 Προηγούμενη έκδοση (2.1)


                                           ( Έκδοση Προδιαγραφών 2.2 )

              Έκδοση για Windows (Τελ.Ενημ: 08/11/2011- Έκδοση 2.0.4.0)
              Έκδοση JAVA (για Windows και άλλα λειτουργικά - Τελ.Ενημ: 12/04/2013- Έκδοση 2.0.4.0)
              Οδηγίες Εγκατάστασης

 

             Έκδοση για Windows

             Έκδοση για άλλα λειτουργικά συστήματα
 

             Οδηγίες εγκατάστασης

             Οδηγός χρήσης εφαρμογής καταστάσεων πληρωμής για χρηματικά εντάλματα
             Προδιαγραφές και παράδειγμα για αρχεία καταστάσεων πληρωμής που  αποστέλλονται από τους εκκαθαριστές στις ΥΔΕ. ( Τελ. Ενημ. : 06/10/2011)