Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών

   

 

Βασική διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών


H Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπ.Οικ. αποτελείται από τις παρακάτω Υπηρεσίες:

Γενικές Διευθύνσεις

Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής-Επικοινωνιών

  • Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών.
  • Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών.
  • Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης.

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

  • Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
  • Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
  • Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών

Υπηρεσίες που υπάγονται στον Γενικό Γραμματέα

 

Στον ιστότοπο www.gsis.gr της Γ.Γ.Π.Σ & Δ.Υ. παρουσιάζονται αναλυτικά οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες :

  • προς τους Πολίτες
  • προς τις Επιχειρησεις
  • προς Φορείς του Δημοσίου