Τμήμα Β - Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων Τμήμα Β - Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων

Τμήμα Β - Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων

 

Προϊσταμένη Τμήματος: Παναγιώτα Τσουτάνη

Διεύθυνση: Κολωνού 2 & Πειραιώς, Αθήνα, τ.κ. 10 110

Τηλέφωνα: 210 5234490, 210 5235643

Fax: 210 5234003


Αρμοδιότητες:

  • Εφαρμογή του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων
  • Παροχή οδηγιών στις Δ.Ο.Υ. σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού και παροχή στοιχείων σε σχετικά αιτήματα δημοσίων φορέων και ιδιωτών
  • Σύνταξη και έλεγχος μελετών εκτίμησης αξίας δημοσίων ακινήτων και εθνικών κληροδοτημάτων
  • Τήρηση βάσης δεδομένων με αξίες ακινήτων