Τμήμα Β- Εποπτείας Τμήμα Β- Εποπτείας

Τμήμα Β - Εποπτείας

 

Προϊσταμένη Τμήματος: Παναγιώτα Βαρνάκου

Διεύθυνση: Κολωνού 2  & Πειραιώς, Αθηνά, τ.κ. 10 110

Τηλέφωνα: 210-5239903, 210-5233847, 210-5235622, 210-5245198 (γραφείο άμεσης διαχ/σης ΥΠΟΙΚ)

Fax: 210 5237110

e-mail: klirodot@2018.syzefxis.gov.gr


Αρμοδιότητες:

  • Εποπτεία διοίκησης και διαχείρισης κοινωφελών ιδρυμάτων αρμοδιότητας Υπ.Οικ.
  • Εκτέλεση σκοπού και διαχείριση περιουσιών άμεσης διαχείρισης Υπ.Οικ.
  • Κατάρτιση προϋπολογισμού κληροδοτημάτων άμεσης διαχείρισης Υπ.Οικ.
  • Διορισμός, εποπτεία και έλεγχος διοικητών ιδρυμάτων και επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων
  • Εποπτεία κοινωφελών περιουσιών με περιουσιακά στοιχεία στην αλλοδαπή