Τμήμα Α - Εκκαθάρισης Τμήμα Α - Εκκαθάρισης

Τμήμα Α - Εκκαθάρισης

 

Προϊσταμένη Τμήματος: Παρασκευή Δράκου

Διεύθυνση: Κολωνού 2 & Πειραιώς, Αθήνα, Τ.Κ. 101 84

Τηλέφωνα: 210-5235327, 210-5235023, 210-5227013, 210-5236015

Fax: 210-5237110

e-mail: klirodot@2018.syzefxis.gov.gr


Αρμοδιότητες:

  • Αποδοχή και εκκαθάριση υπέρ του Δημοσίου κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών
  • Εκκαθάριση κοινωφελών περιουσιών με περιουσιακά στοιχεία στην αλλοδαπή
  • Έγκριση σύστασης κοινωφελών ιδρυμάτων και κύρωση οργανισμών κληρονομιών, κληροδοσιών, δωρεών και κοινωφελών περιουσιών με περιουσιακά στοιχεία στην αλλοδαπή
  • Άσκηση καθηκόντων προσωρινής διοίκησης κοινωφελών περιουσιών μέχρι τον ορισμό εκτελεστή διαθήκης
  • Διορισμός, εποπτεία, και έλεγχος εκκαθαριστών και εκτελεστών διαθηκών και επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων
  • Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών