Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας (Γ.Γ.Δ.Π.) συστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 3965/2011 και σύμφωνα με τον νέο Οργανισμό του Υπ.Οικ. (Π.Δ. 111/2014, ΦΕΚ Α’ 178/29-08-2014), αποτελεί μία εκ των Γενικών Γραμματειών του Υπ.Οικ.. Ρόλος της Γενικής Γραμματείας είναι αφενός η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής από τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας, καθώς και της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου και αφετέρου η προώθηση των αποκρατικοποιήσεων με την ταυτόχρονη ορθή εκτέλεση και συστηματική παρακολούθηση αυτών, καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση των κινητών αξιών που ανήκουν στο Δημόσιο, με σκοπό την επίτευξη μέγιστου δημοσιονομικού οφέλους. Επιπρόσθετα, η Γ.Γ.Δ.Π. κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των υπηρεσιών και των συλλογικών οργάνων και επιτροπών, που υπάγονται σε αυτήν, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας.

Περισσότερες Πληροφορίες στο "Αντικείμενο"

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

12 Δεκ 2016

Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της   Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και...
9 Δεκ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
9 Δεκ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΜΑΤΟΣ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΜΑΤΟΣ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
5 Δεκ 2016

Γ' Επαναληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δασονομείου Αμφίκλειας

Γ' Επαναληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου  για τη στέγαση του Δασονομείου Αμφίκλειας στην Αμφίκλεια του Ν. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
5 Δεκ 2016

Διακήρυξη Α' Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση α)Αδειών Διαμονής Ν. Φθ. της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης και β) Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικλης Ένταξης Ν. Φθ. της Α.Δ.Θ.-Στ.Ελ.

Διακήρυξη Α΄Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση α)Αδειών Διαμονής Ν. Φθιώτιδας της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης και β) Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικλης Ένταξης...
5 Δεκ 2016

Διακήρυξη Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία

Διακήρυξη Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου του Τμήματος Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία Ν. Φθιώτιδας περιφέρειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
5 Δεκ 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ α) ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ β) ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διακήρυξη Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των τμημάτων α. Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Φθιώτιδας-Ευρυτανίας της Περιφερειακής
5 Δεκ 2016

Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αρχείου των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία

Διακήρυξη Δημοπρασίας Μίσθωσης  Ακινήτου για τη στέγαση του Αρχείου των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία
1 Δεκ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ν ΑΧΑΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ν ΑΧΑΙΑΣ  
1 Δεκ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ Ν ΑΧΑΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ Ν ΑΧΑΙΑΣ