Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας (Γ.Γ.Δ.Π.) συστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 3965/2011 και σύμφωνα με τον νέο Οργανισμό του Υπ.Οικ. (Π.Δ. 142/2017, ΦΕΚ Α’ 181/23-11-2017), αποτελεί μία εκ των Γενικών Γραμματειών του Υπ.Οικ.. Ρόλος της Γενικής Γραμματείας είναι αφενός η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής από τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας, καθώς και της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου και αφετέρου η προώθηση των αποκρατικοποιήσεων με την ταυτόχρονη ορθή εκτέλεση και συστηματική παρακολούθηση αυτών, καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση των κινητών αξιών που ανήκουν στο Δημόσιο, με σκοπό την επίτευξη μέγιστου δημοσιονομικού οφέλους. Επιπρόσθετα, η Γ.Γ.Δ.Π. κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των υπηρεσιών και των συλλογικών οργάνων και επιτροπών, που υπάγονται σε αυτήν, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας.


Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται ως εξής:

Υπηρεσίες υπαγόμενες στο Γενικό Γραμματέα

  • Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού
  • Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας

♦ Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών

 

Επικοινωνία

Τηλ. Γραμματείας: 210 3375771, 210 23375737-8

Fax: 210 3375917

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 8, 10184 Αθήνα

e-mail: grammateia_gspp@minfin.gr

 

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

31 Οκτ 2014

Πρακτικό Υποβολής Προσφορών για την Ενοικίαση Διαμερίσματος Ιδρύματος " Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλίνης"

Πρακτικό υποβολής προσφορών για την ενοικίαση διαμερίσματος 53τ.μ. επί της οδού Μητροπόλεως 15 στην Μυτιλήνη του Ιδρύματος "Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης. Πρακτικό για ενοικίαση...
31 Οκτ 2014

Ανακοίνωση Ενοικίασης Διαμερίσματος στην Βούλα Αττικής του Ιδρύματος Βασ. Μ. Μαρίνου

Το Ίδρυμα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ. ΜΑΡΙΝΟΥ ανακοινώνει ότι διαθέτει προς διετή ενοικίαση στη Βούλα Αττικής ένα διαμέρισμα β’ ορόφου επιφάνειας 36τ.μ. στην πολυκατοικία της οδού Βασ. Παύλου αριθμ. 128 με...
31 Οκτ 2014

Διακήρυξη Αρχικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Γραφείων, Εγκαταστάσεων και του Αμαξοστασίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου.

ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΧΙΟΥ - ΑΔΑ : 6Π33Η-Φ3Α ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΧΙΟΥ  
31 Οκτ 2014

Διακήρυξη Αρχικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Αποθηκευτικών Χώρων των Γενικών Αρχείων του Κράτους, Ν. Λέσβου.

ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Γ.Α.Κ. - ΑΔΑ : 7Ν3ΛΗ-ΚΕΨ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΣΒΟΥ.  
29 Οκτ 2014

Διακήρυξη Αρχικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Λαυρίου.

ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Λαυρίου - ΑΔΑ : 7Λ6ΗΗ-8ΜΕ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜ. ΚΟΙΝ.ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ