Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας (Γ.Γ.Δ.Π.) συστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 3965/2011 και σύμφωνα με τον νέο Οργανισμό του Υπ.Οικ. (Π.Δ. 111/2014, ΦΕΚ Α’ 178/29-08-2014), αποτελεί μία εκ των Γενικών Γραμματειών του Υπ.Οικ.. Ρόλος της Γενικής Γραμματείας είναι αφενός η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής από τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας, καθώς και της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου και αφετέρου η προώθηση των αποκρατικοποιήσεων με την ταυτόχρονη ορθή εκτέλεση και συστηματική παρακολούθηση αυτών, καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση των κινητών αξιών που ανήκουν στο Δημόσιο, με σκοπό την επίτευξη μέγιστου δημοσιονομικού οφέλους. Επιπρόσθετα, η Γ.Γ.Δ.Π. κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των υπηρεσιών και των συλλογικών οργάνων και επιτροπών, που υπάγονται σε αυτήν, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας.

Περισσότερες Πληροφορίες στο "Αντικείμενο"

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016) Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (αναρτημένες από 13-1-2016)

Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016) Νέα και Ανακοινώσεις (περιέχονται και Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών που αναρτήθηκαν μέχρι 12-1-2016)

3 Οκτ 2014

2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ Α.Τ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

B' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Α.Τ. & Σ.Τ.Α ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΙ Τ.Δ.Λ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ. 1.  ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Α.Τ & Σ.Τ.Α ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΙ Τ.Δ.Λ...
2 Οκτ 2014

1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΣΤΩΝ

Α΄ ΕΠΑΝΑΛ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΡΟΚΕΧ. ΣΤ. ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΣΤΩΝ ΧΙΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΚ. ΣΤ. ΑΝΕΦ. ΜΕΣΤΩΝ (ΑΡΧΙΚΗ)
2 Οκτ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΧΙΟΥ

  A' ΕΠΑΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΧΙΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ AΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΝΑ.ΚΛ. ΧΙΟΥ)
2 Οκτ 2014

1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Α' ΕΠΑΝΑΛ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
2 Οκτ 2014

Ανάρτηση πίνακα υποβολής προσφορών για το διαμέρισμα επί της οδού Τζαβέλα 34-36, 3ος όροφος ιδιοκτησίας του Χαρίσειου Γηροκομείου Θεσσαλονίκης

Ανάρτηση πίνακα υποβολής προσφορών για το διαμέρισμα επί της οδού Τζαβέλα 34-36 στη Θεσσαλονίκη, 3ος όροφος, 47,10 τ.μ., ιδιοκτησίας του Χαρίσειου Γηροκομείου Θεσσαλονίκης  Χαρίσειο...
2 Οκτ 2014

Ανάρτηση πίνακα υποβολής προσφορών για το διαμέρισμα επί της οδού Ι. Δραγούμη 19, 6ος όροφος ιδιοκτησίας του Χαρίσειου Γηροκομείου Θεσσαλονίκης

Ανάρτηση πίνακα υποβολής προσφορών για το διαμέρισμα επί της οδού Ι. Δραγούμη 19, 6ος όροφος, εμβαδού 100,70 τ.μ., ιδιοκτησίας του Χαρίσειου Γηροκομείου Θεσσαλονίκης  Χαρίσειο Γηροκομείο...