Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΙΛΚΙΣ

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ:

Στις 30-03-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. θα διενεργηθεί  Α΄ Επαναληπτική  Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου  για τη στέγαση των Τμημάτων  της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας  της  Α.Δ.Μ.Θ. στο  Νομό  Κιλκίς