Γλώσσες

  • EL
  • EN

Text Resize

-A A +A
Γραφεία Υπηρεσιακών Συμβουλίων
 
Α' Υπηρεσιακό Συμβούλιο
 
Γραφείο Γραμματείας
Διεύθυνση: Λεωχάρους 2, Αθήνα, 101 84
Τηλέφωνο: 210 3228218
Fax: 210 3230829
 
 
B' Υπηρεσιακό Συμβούλιο
 
Γραφείο Γραμματείας
Διεύθυνση: Καρ. Σερβίας 10, Αθήνα, 101 84
Τηλέφωνο: 210 3375252
Fax: 210 3375374
 
 
Γ' Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Γραφείο Γραμματείας
Διεύθυνση: Καρ. Σερβίας 10, Αθήνα, 101 84
Τηλέφωνο: 210 3375161
Fax: 210 3375371
 
 
Δ' Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 37, Αθήνα, 101 65
Τηλέφωνο: 210 3338308
Fax: 210 3338202
 
 
Ε' Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Γραφείο Γραμματείας
Διεύθυνση: Aν. Τσόχα 16, Αθήνα, 115 21
Τηλέφωνο: 210 6479212
Fax: 210 6465123
 
 
ΣΤ' Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Γραφείο Γραμματείας
Διεύθυνση: Καρ. Σερβίας 10, Αθήνα, 101 84
Τηλέφωνο: 210 3375396
Fax: 210 3375396
 
 
Ζ' Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Γραφείο Γραμματείας
Διεύθυνση: Καρ. Σερβίας 10, Αθήνα, 101 84
Τηλέφωνο: 210 3375143
Fax: 210 3375143
 
 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο Οικονομικών Επιθεωρητών
Γραφείο Γραμματείας
Διεύθυνση: Θεμιστοκλέoυς 5, Αθήνα, 101 84
Τηλέφωνο: 210 3847765
Fax: 2103822749
 
Μικτό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Σ.Δ.Ο.Ε
 
Διεύθυνση: Πειραιώς 207 κ Αλκίφρονος 92, 11853 Αθήνα
 
Τηλέφωνο: 210 3401046
 
Fax: 210 3428350