Γλώσσες

  • EL
  • EN

Text Resize

-A A +A

Φορολογικά & Τελωνειακά θέματα

Χορήγηση Α.Φ.Μ. και υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου κατοίκων σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ΠΟΛ. 1113

Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών  δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΟΛ. 1113 22/05/2013

POL: 1113 22/05/2013 (English version)

Σελίδες