Γλώσσες

  • EL
  • EN

Text Resize

-A A +A

Φορολογικά & Τελωνειακά θέματα

Ειδική Διοικητική Διαδικασία –Ενδικοφανής προσφυγή ΠΟΛ.1069 04/03/2014

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170/26.07.2013) «Ειδική Διοικητική Διαδικασία –Ενδικοφανής προσφυγή», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ A΄ 287/31.12.2013) για την διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τη Διεύθυνση Επίλυσης 
Διαφορών

Ειδική Διοικητική Διαδικασία –Ενδικοφανής προσφυγή ΠΟΛ.1066 27/02/2014

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170/26.07.2013) «Ειδική Διοικητική Διαδικασία –Ενδικοφανής προσφυγή», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ A΄ 287/31.12.2013) για την διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τη Διεύθυνση Επίλυσης 
Διαφορών

ΠΟΛ.1066 27/02/2014

Παράταση της προθεσμίας επιλογής φορολόγησης της μίσθωσης ακινήτων

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 4211/28.11.2013 (ΦΕΚ 256A΄), σχετικά με την παράταση της προθεσμίας επιλογής φορολόγησης της μίσθωσης ακινήτων και τροποποίηση λοιπών διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ.
ΠΟΛ.1267 19/12/2013

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 ΠΟΛ.1155/26-6--2013

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2013, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει απο την εκκαθάριση αυτής.

ΠΟΛ.1155/26-6--2013

Ειδικό Σημείωμα Αυτοελέγχου ΦΠΑ ΠΟΛ.1133 05/06/2013

Παράταση προθεσμίας υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ» καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004 όπως ισχύουν.
 
ΠΟΛ.1133 05/06/2013

Σελίδες