Γλώσσες

  • EL
  • EN

Text Resize

-A A +A

Πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2011-2014

Το Επικαιροποιημένο Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 1466/97.
 

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2011-2014

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2008-2011

Το Επικαιροποιημένο Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 1466/97.
 

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2008-2011

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2007-2010

Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 1466/97.
 

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2007-2010

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2006-2009

Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 1466/97.
 

 

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2005-2008

Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 1466/97.
 

 

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης της Ελλάδας 2004 - 2007

Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 1466/97.
 

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2001-2004

Με την ένταξή της στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, η Ελληνική οικονομία λειτουργεί σε ένα νέο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, μηδενικού -σχεδόν -συναλλαγματικού κινδύνου και σημαντικά μεγαλύτερης εμπιστοσύνης της αγοράς λόγω της σταθερότητας του οικονομικού περιβάλλοντος.