Γλώσσες

  • EL
  • EN

Text Resize

-A A +A

Ομιλία της υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας Παπανάτσιου στην ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση για το νομοσχέδιο (πτωχευτικός κώδικας, διοικητική δικαιοσύνη, τέλη-παράβολα, οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, ηλεκτρονικές συναλλαγές

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση επί των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης):  Θα δώσουμε τον λόγο σε τρεις Υπουργούς, με πρώτη την κ. Παπανάτσιου για να τοποθετηθούν επί κάποιων τροπολογιών -αν κατάλαβα καλά, κυρία Παπανάτσιου- κι έπειτα ακολουθούν οι κ.κ. Μουζάλας και Σαντορινιός. 
Ορίστε, κυρία Παπανάτσιου.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Θα ήθελα, κατ’ αρχάς να καλωσορίσω την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να υπερψηφίσει το άρθρο για την αναστολή της κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά. Η Νέα Δημοκρατία αντιλήφθηκε το λάθος της να ψηφίσει «παρών» στη χορήγησης της δέκατης τρίτης σύνταξης και τώρα κάνει το σωστό.
Ας δούμε λίγο την τροπολογία. Είναι η με γενικό αριθμό 837 και ειδικό 71, με την οποία η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 τροποποιείται ως εξής: Μέχρι 31/12/2017 για τα νησιά των νομών -εδώ θέλουμε να βάλουμε και μια νομοτεχνική βελτίωση- Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσων, πλην της Ρόδου και της Καρπάθου, οι συντελεστές του φόρου μειώνονται κατά 30%, εφ’ όσον πρόκειται για αγαθά τα οποία κατά τον χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός:
Πρώτον, βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στον φόρο, που είναι εγκατεστημένο στα νησιά αυτά. Πωλούνται στα νησιά αυτά από υποκείμενο στον φόρο εγκατεστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή, υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στον φόρο, νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στα νησιά αυτά. Αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στον φόρο ή προς μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο.
Να δούμε και τη νομοτεχνική βελτίωση. Στην τροπολογία με γενικό αριθμό 837 και ειδικό 71 της 19/12/2016 στην εσωτερική παράγραφο 4 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 της παραγράφου 1 της προτεινόμενης διάταξης, μετά τη λέξη «νομών» προστίθεται η λέξη «Έβρου», δηλαδή συμπεριλαμβάνουμε και τη Σαμοθράκη, που είναι το νησί του Νομού Έβρου, στα νησιά στα οποία αναστέλλεται η κατάργηση του μειωμένου συντελεστή  ΦΠΑ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Γιατί δεν προσθέτετε και την Κάρπαθο; Τι φταίει η Κάρπαθος;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Γιατί έχει ήδη εφαρμοστεί ο ΦΠΑ εκεί.
Λοιπόν, συνεχίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Έχουμε και άλλες νομοτεχνικές, κυρία Υπουργέ;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Έχω άλλες δύο τροπολογίες. Στην μια τροπολογία...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Συγγνώμη που σας διακόπτω. Τις νομοτεχνικές...
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Όχι, όχι. Νομοτεχνική δεν έχω άλλη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Όποιες νομοτεχνικές έχετε, και αυτές που ήδη ανακοινώσατε αλλά και αν προτίθεστε να ανακοινώσετε και άλλες, καταθέστε τις για τα Πρακτικά, για να κινούμε την διαδικασία, ώστε να μοιραστούν και στους Βουλευτές.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Άλλη νομοτεχνική δεν υπάρχει.
Θα αναφερθώ στην τροπολογία με γενικό αριθμό 849 και ειδικό αριθμό 81, στην οποία αναφέρθηκε και ο κ. Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ. Η συγκεκριμένη τροπολογία επαναδιατυπώνει και νομοτεχνικά βελτιώνει το υφιστάμενο άρθρο 27 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Ξεκινάει από την 1/1/2014, γιατί από την 1/1/2014 τέθηκε σε εφαρμογή ο ν.4172/2013, δηλαδή ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος.
Στην συγκεκριμένη τροπολογία αναφέρεται ότι ζημιές που προκύπτουν στην αλλοδαπή από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω μόνιμης εγκατάστασης δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των κερδών του ίδιου φορολογικού έτους ούτε να συμψηφιστούν με μελλοντικά κέρδη με εξαίρεση, όμως, τις ζημιές από επιχειρηματική δραστηριότητας μέσω μόνιμης εγκατάστασης που προκύπτουν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας, βάσει της οποίας τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν απαλλάσσονται. Αφορά, δηλαδή, μόνο τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και στην τελευταία τροπολογία με γενικό αριθμό 846 και ειδικό αριθμό 78 επιβάλλεται, λόγω έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης για την καταβολή του φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975, σε αυτήν την περίπτωση και κατά την τελευταία ημέρα της επιβολής των φόρων των πλοίων, καθώς και για την ομαλή λειτουργία του TAXISNET κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλονται οι φορολογικές δηλώσεις οποιαδήποτε στιγμή και η καταβολή του φόρου να γίνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της οικείας δήλωσης ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής αυτής. Η παραπάνω ρύθμιση ισχύει για όλες τις περιπτώσεις των διατάξεων του άρθρου 14 και 19 του ν. 27/1975.
Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης φόρου πλοίων της πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 μετά την 31η Δεκεμβρίου του έτους ύψωσης της ελληνικής σημαίας η καταβολή του οφειλόμενου φόρου γίνεται μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής αυτής.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Ευχαριστούμε την κυρία Υπουργό.
Κυρία Υπουργέ, καταθέστε όποιες νομοτεχνικές υπάρχουν, σας παρακαλώ, όποιες διορθώσεις έχουν γίνει.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Τις έχω ήδη καταθέσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Ευχαριστώ.
__________________________________________________________
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό.
Τον λόγιο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Δένδιας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε, και θα προσπαθήσω να σεβαστώ απολύτως τον χρόνο. Διότι δεν αντιλαμβάνομαι με τον αριθμό των ομιλητών και με τον προγραμματισμό πώς θα τελειώσει η συνεδρίαση απόψε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συγχωρείστε με που θα σας το πω, αλλά, πρώτον, η Κυβέρνηση παραβιάζει το Σύνταγμα κατά τρόπο βάρβαρο και πρωτοφανή. Δεν χρειάζεται να είσαι συνταγματολόγος για να θυμηθείς τη διάταξη του άρθρου 74 του Συντάγματος που επιβάλλει συγκεκριμένη διαδικασία για την κατάθεση τροπολογιών και μάλιστα υπουργικών τροπολογιών.
Αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ είναι κατά ευθεία παράβαση και του άρθρου 74 και του άρθρου 28β του Κανονισμού της Βουλής. Η Κυβέρνηση είναι απαράδεκτη, απολύτως απαράδεκτη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ή υπάρχουν σκέψεις εκλογών ή δεν υπάρχει η παραμικρή δικαιολογία σε αυτήν τη σημερινή αθλιότητα.
Το νομοθέτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης -στον οποίο απέδωσα τον τίτλο του μεγάλου σφραγιδοφύλακα την προηγούμενη φορά, υπό την έννοια όχι απλώς ότι έχει τη σφραγίδα έξω από το γραφείο του αλλά ότι τηρεί τη νομιμότητα, αυτή είναι η έννοια ότι έχει τη σφραγίδα- στην πραγματικότητα πρόκειται να γίνει παράδειγμα το οποίο θα διδάσκεται και θα διανέμεται στις νομικές σχολές της χώρας για το πώς γελοιοποιεί η νομοθετική εξουσία πρώτα τον εαυτό της και μετά τη δημοκρατία. Αυτά τα πράγματα που κάνετε δεν είναι σοβαρά, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης. Και βεβαίως, έχει μεγάλη ευθύνη και η κυβερνητική πλειοψηφία, εάν τα ψηφίσει.
Εδώ έρχονται σωρηδόν διατάξεις πάσης μορφής, πάσης ηθικής –θα αναφερθώ μετά γιατί λέω «πάσης ηθικής», δεν μου ξέφυγε-, παντός είδους. Τι είναι αυτά;
Υπάρχουν δύο διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών. Η μία είναι για συμψηφισμό με ζημιές και η άλλη είναι για καταβολή φόρου πλοίων. Υπάρχουν διατάξεις για βιοκαύσιμα, διατάξεις για κατευθείαν ανάθεση από τον ΕΟΤ, είκοσι τέσσερις σελίδες για φάρμακα. Τι είναι αυτά τα πράγματα; Πού ακούστηκαν αυτά τα πράγματα; Πώς είναι δυνατόν να νομοθετείτε έτσι;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχε γίνει συζήτηση με τον Πρόεδρο της Βουλής γι’ αυτό. Θέλω να σας πω ότι εάν δεν πάτε σε εκλογές, στην αρχή του επόμενου χρόνο θα δημιουργηθεί μέγα ζήτημα από τη Νέα Δημοκρατία σε αυτό και θα μας βρείτε τελείως απέναντι.
Αυτού του τύπου η νομοθετική διαδικασία, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης θα σταματήσει. Είναι γελοιοποίηση του εθνικού Κοινοβουλίου. Εάν δεν μπορεί να το αντιληφθεί η πλειοψηφία, τότε η μειοψηφία οφείλει να τη σταματήσει. Εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γελοιοποιούμαστε όλοι. Καταλάβετέ το, όλοι!
Έρχομαι τώρα στα θέματα των διατάξεων. Κυρία Υπουργέ, μας εισηγηθήκατε προηγουμένως εσείς –θα πάρω λίγα, διότι ο χρόνος δεν είναι επαρκής- τη διάταξη της τροποποίησης του άρθρου 27 παράγραφος 4 του ν. 4172/2013. Και μάλιστα μας εξηγήσατε γιατί υπάρχει η αναδρομική ισχύς πάνω από 1/1/2014.
Κατ’ αρχάς, σας ερωτώ ευθέως: Τι καλύπτει αυτή η διάταξη; Ποιες περιπτώσεις καλύπτει; Για να καταλάβουμε τι γίνεται εδώ, κυρίες και κύριοι. Ποιες επιχειρήσεις θέλουν να συμψηφίσουν ζημιές και πρέπει να πάτε πίσω στο 2014; Ποιος σας ζήτησε τη διάταξη; Από ποια υπηρεσιακά έγγραφα προκύπτει η ανάγκη της; Μπορείτε να μας καταθέσετε κάτι; Σας ερωτώ ευθέως: Έχετε να μας καταθέσετε κάτι εδώ;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Πρέπει να απαντήσω τώρα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Θα απαντήσετε, όταν θέλετε.
Να σας πω και κάτι παραπάνω; Υπάρχει πίσω η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Κοιτάξτε τη. Λέει δύο αντιφατικά πράγματα -και θα σας πω γιατί λέει δύο αντιφατικά πράγματα- τα οποία καθιστούν και άκυρη τη διάταξη στο τέλος. Ξέρετε, για να τα κάνεις αυτά, πρέπει να ξέρεις και λίγα νομικά.
Πρώτον, λέει, δεν προκύπτει δαπάνη ούτε επέρχεται απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. Ενδέχεται να επέλθει βελτίωση των εσόδων –δηλαδή, να βγάλουμε περισσότερα χρήματα- από τη διευκρίνιση των προϋποθέσεων για τον υπολογισμό κερδών. Εάν επέλθει βελτίωση των εσόδων, σημαίνει αύξηση της φορολόγησης. Σωστά; Είναι έτσι; Το καταλαβαίνουμε. Τη διάταξη του Συντάγματος στο άρθρο 78 που απαγορεύει την αναδρομικότητα του φορολογικού νόμου πέραν του έτους την ξέρετε; Πώς τότε πάει πίσω στην 1/1/2014 αυτή η διάταξη; Τι κρύβεται από πίσω;
Ή αυτή η διάταξη είναι ευνοϊκή για τους φορολογούμενους και πρέπει να μας εξηγηθεί γιατί έρχεται εδώ –γιατί δεν φαντάζομαι ότι το ελληνικό κράτος έχει καμμιά πραγματική πρεμούρα να δικαιολογήσει ζημιές που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό, όταν ο σκοπός του είναι να εμποδίσει τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων. Είναι προφανές. Έτσι δεν είναι; Εδώ, λοιπόν, ή ευνοείτε επιχειρήσεις ή είναι άκυρη η διάταξη. Τρίτον, τι δεν δίδεται κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Πέραν αυτού, πάμε στα υπόλοιπα. Έχω καταναλώσει τον μισό χρόνο μου. Πάω λίγο στη νησιωτικότητα.
Φέρνετε μία διάταξη στο κύριο νομοθέτημα, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, διορισμού είκοσι ατόμων παραπάνω στη Γενική Γραμματεία Διαφθοράς. Νομίζω ότι όλοι συμμεριζόμαστε τον στόχο καταπολέμησης της διαφθοράς. Πρώτον, σας το είπα και πριν, διατάξεις σαν αυτές και μερικές άλλες που είναι εδώ μέσα δεν εξυπηρετούν καθόλου το θέμα της διαφθοράς, αλλά μάλλον το προκαλούν.
Αλλά, πέραν αυτού, εάν πρέπει να διορίσουμε άτομα, δεν είναι φρονιμότερο να τα διορίσουμε στις εισαγγελικές αρχές, που δεν έχουν γραμματεία, να βοηθηθούν οι εισαγγελείς να κάνουν τη δουλειά τους, αυτοί που πραγματικά μάχονται τη διαφθορά σε καθημερινή βάση και να αφήσουμε τις γραμματείες και όλα τα σχετικά. Να προσλάβουμε άτομα που να υπηρετούν τη δικαιοσύνη και τους δικαστικούς μηχανισμούς της χώρας, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης. Αυτό δεν είναι το σωστό, αυτή δεν είναι η προτεραιότητα; Αφήνετε τις εισαγγελίες της χώρας γυμνές και προσλαμβάνετε άτομα σε κεντρικά όργανα, σε γενικές γραμματείες στο Υπουργείο; Αυτή είναι η προτεραιότητά σας;
Έρχομαι στη νησιωτικότητα. Ακούσαμε διάφορα χαριτωμένα από την Κυβέρνηση για τη διάταξη αυτή και μάλιστα μας είπε ότι εκτίθεται η Νέα Δημοκρατία κ.λπ., κ.λπ. Αυτήν τη διάταξη που φέρατε εμείς θα την ψηφίσουμε, σας το είπαμε.
Πάμε τώρα να σας πω τι κάνατε με τη νέα σας ευφυία. Διότι πλέον όταν μία κυβέρνηση φτάνει σε στάδιο πλήρους διάλυσης, γίνεται επικίνδυνη για τον εαυτό της και για τη χώρα. Ξέρετε τι κάνει με αυτήν τη διάταξη η Κυβέρνηση; Διαλύει το σύνδεσμο της ειδικής σχέσης της νησιωτικότητας με τις φορολογικές διατάξεις, γιατί εδώ ξέρετε τι επικαλείται; Δεν επικαλείται τη νησιωτικότητα, που ήταν πάντα το όπλο για την ειδική μεταχείριση των νησιών, αλλά λέει στην εισηγητική έκθεση «Με εξαίρεση τα νησιά των ανατολικών συνόρων της χώρας, που πλήττονται από την προσφυγική κρίση».
Η αιτία, λοιπόν, της διαφορετικής μεταχείρισης των νησιών δεν είναι η ίδια η νησιωτικότητα –θα σας πω πώς κατοχυρώνεται και πώς πάλι κατάφερε η Κυβέρνηση να ευτελιστεί- αλλά είναι η προσφυγική κρίση, που σημαίνει όταν εκλείψει η προσφυγική κρίση, δεν δικαιούται η οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει ειδική μεταχείριση για τα νησιά.
Όταν ετοιμαζόταν ο κύριος Πρωθυπουργός να πάει στη Νίσυρο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –ξεκινήσαμε αυτήν την ιστορία από τον Γιώργο Παπανδρέου με το ωραίο σκηνικό- θυμάστε την αρχική ανακοίνωση, που μας είχε πει ότι θα ανακοινώσει και σχετική ρύθμιση της νησιωτικότητας;
Θέλετε λίγο να κοιτάξετε το Σύνταγμα της χώρας; Το Σύνταγμα της χώρας προβλέπει δύο διατάξεις για τη νησιωτικότητα. Τη μία την είχα εισηγηθεί εγώ στην τροποποίηση του Συντάγματος, το άρθρο 101 παράγραφος 4, το οποίο επιβάλλει στις κανονιστικές διατάξεις η διοίκηση να λαμβάνει υπόψη της τη νησιωτικότητα. Και εκτός από το άρθρο 101 παράγραφος 4, υπάρχει και το άρθρο 106 παράγραφος 1, το οποίο, επίσης, επιβάλλει στο κράτος υποχρεώσεις. Και, επίσης, εκτός από αυτά, υπάρχει και το άρθρο 174 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επίσης επιβάλλει. Και έρχεστε και μας λέτε ότι θα πάτε εσείς να κατοχυρώσετε τη νησιωτικότητα. Και αφού, χωρίς καν να έχετε διαβάσει το Σύνταγμα της Ελλάδος, κάνετε διακηρύξεις, μετά έρχεστε και καταλύετε και την ίδια της τη βάση με αυτήν την τροπολογία. Δεν θα μπορούσατε να τη διατυπώστε τουλάχιστον καλύτερα;
Αλλά τι να διατυπώσετε καλύτερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Εδώ, στης προηγούμενης τροπολογίας την αιτιολογική έκθεση, έχει ξεχαστεί να γραφεί ακόμα και το άρθρο το οποίο τροποποιείτε. Παρακαλώ, ελέγξτε το, γράφει την παράγραφο χωρίς το άρθρο, το άρθρο προκύπτει από την ανάγνωση του κειμένου μετά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος σήμερα και είναι πολύ κουραστικό για όλους σας το αποψινό βράδυ. Αλλά, ένα πράγμα, σας παρακαλώ ειλικρινά, προσπαθήστε να κάνετε και αναφέρομαι στην Πλειοψηφία. Προασπίστε, όσο σας επιτρέπει η συνείδηση καθενός σας, τη σοβαρότητα της εθνικής αντιπροσωπείας. Με αυτό το νομοθετικό έργο, η Κυβέρνηση οδηγεί τη νομοθετική εξουσία στην πλήρη γελοιοποίηση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
__________________________________________________________
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Κι εμείς.
Η κυρία Παπανάτσιου έχει να κάνει κάποια νομοθετική βελτίωση.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Εκ παραδρομής στη νομοτεχνική βελτίωση νούμερο 19 διεγράφη και η αναφορά στον  ν. 4174/2013. Τίποτε άλλο. Την καταθέτω για τα Πρακτικά.

_______________________________________________________________
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Ορίστε, κυρία Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Κάποιες διευκρινήσεις θα ήθελα να δώσω για τον κ. Κεγκέρογλου. Στις νομοτεχνικές βελτιώσεις που έχουμε καταθέσει αναφέρουμε ότι τα άτομα ΑΜΕΑ εξαιρούνται από το πλαστικό χρήμα.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Άλλο σας λέει ο κ. Κεγκέρογλου, άλλο καταλαβαίνετε. Σας λέει για την πρόσβαση.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Για την πρόσβαση…
Δεν ολοκλήρωσα, αφήστε με λίγο.
Τους εξαιρούμε, γιατί αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε και τους δίνουμε τη δυνατότητα να έχουν ή το ένα ή το άλλο. Δεν τους επιβάλλουμε να έχουν το αφορολόγητο με βάση το πλαστικό χρήμα.
Από εκεί και μετά, όσον αφορά την πρόσβαση των ΑΜΕΑ είναι ένα θέμα που δεν αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Σε επόμενο νομοσχέδιο, που θα δούμε συνολικά ζητήματα, όπως και προμήθειες των τραπεζών και όλες τις συναλλαγές, θα δούμε και το κομμάτι που αφορά τα ΑΜΕΑ και μάλιστα και συγκεκριμένα άτομα, με την τυφλότητα κ.λπ.
Επειδή πήρα τον λόγο τώρα, να πω δυο πραγματάκια ακόμη.
Στο άρθρο 106: Ο δικηγόρος που θεωρούν ότι είναι «φωτογραφημένος». Δεν υπάρχει κανένας δικηγόρος «φωτογραφημένος» από το Υπουργείο. Είναι της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Είναι η ανεξάρτητη αρχή που θέλει έναν δικηγόρο στην υπηρεσία της. Δεν είναι θέμα του Υπουργείου. Το διευκρινίζουμε τόσες μέρες.
Πάμε στο επίμαχο, στην τροπολογία 849. Όσοι γνωρίζουν από εταιρείες, ξέρουν ότι τα αποτελέσματα μιας εταιρείας είναι κέρδη ή ζημιές. Στο συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ότι: «Ζημιές που προκύπτουν στην αλλοδαπή από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω μόνιμης εγκατάστασης δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των κερδών του ίδιου φορολογικού έτους ούτε να συμψηφιστούν με μελλοντικά κέρδη, με εξαίρεση τις ζημιές από επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω μόνιμης εγκατάστασης που προκύπτουν σε άλλη χώρα».
Αυτό έρχεται να αντικαταστήσει αυτό που λέει «με μελλοντικά κέρδη, με εξαίρεση το εισόδημα που προκύπτει από άλλα κράτη». Δεν μπορεί να προκύπτει εισόδημα. Θα προκύπτει ή κέρδος ή ζημιά. Είναι μια διόρθωση που έχει γίνει από τη Διεύθυνση Εισοδήματος.
Αναφέρομαι σε εσάς που ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι. Ζήτησαν διόρθωση οι υπηρεσίες γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης. Ήταν λίγο δύσκολο. Είχαν λάθος ερμηνεία. Τίποτα παραπάνω δεν κρύβεται. Είναι καθαρά νομοτεχνική βελτίωση.