Γλώσσες

  • EL
  • EN

Text Resize

-A A +A

Ανακοινώσεις

ΔΤ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Υπογράφηκαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τ. Αλεξιάδη οι σχετικές
Υπουργικές Αποφάσεις, με τις οποίες παρατείνεται η πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών,
φυσικών και νομικών προσώπων, που έχουν την κύρια κατοικία ή έδρα τους σε
συγκεκριμένες περιοχές, λόγω των πρόσφατων καταστροφών από φυσικά φαινόμενα και
λήγουν ή έληξαν μέσα στο διάστημα κήρυξης της εκάστοτε περιοχής σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Υπογράφηκαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ.Τ.Αλεξιάδη οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, με τις οποίες παρατείνεται η πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων σε συγκεκριμένες περιοχές, λόγω των πρόσφατων καταστροφών από φυσικά φαινόμενα.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (SILVER), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €10, ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΝΕΑ ΚΩΜΩΔΙΑ - ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ».

Το Υπουργείο Οικονομικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) ανακοινώνει ότι εξουσιοδοτεί την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) να διαθέσει στο κοινό αργυρά συλλεκτικά νομίσματα, ονομαστικής αξίας €10, με θέμα : «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΝΕΑ ΚΩΜΩΔΙΑ - ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ».

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

Την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, ποσού 1.000 εκατομμυρίων Ευρώ, λήξεως 16 Δεκεμβρίου 2016.
Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016 (Τ+2).

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

Την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2016 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, ποσού 1.000 εκατομμυρίων Ευρώ, λήξεως 9 Δεκεμβρίου 2016.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (06) ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ (Μ.Ε.Α.) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ο Υπουργός Οικονομικών, σύμφωνα με το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/τ.Α’/29-08-2014)
«Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
προκειμένου να στελεχωθεί η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α.) στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, μονίμους
ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών,
να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας απόσπασης

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

Την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016 θα διενεργηθεί Δημοπρασία
Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου,
σε άϋλη μορφή, ποσού 875 εκατομμυρίωv Ευρώ, λήξεως 3 Μαρτίου
2017. Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή
2 Σεπτεμβρίου 2016 (Τ+2).

Ανάρτηση στο TAXIS του ΕΝΦΙΑ

Ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 2016 και άρχισε σήμερα στο TAXIS η ανάρτηση των σημειωμάτων. Η πραγματική εικόνα αποδομεί και το τελευταίο ψήγμα φημολογίας που έχει καλλιεργηθεί έως τώρα. Τα (συνοπτικά) δεδομένα του φόρου (όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της ΓΓΔΕ) έχουν ως εξής:

Έσοδα Ιουλίου 2016 από ΔΟΥ, Τελωνεία, ΦΠΑ

Η επίμονη προσπάθεια της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μερίδας των ΜΜΕ να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα και να παρουσιάσουν τη δική τους εικόνα για τα έσοδα, διαψεύδεται για ακόμη μια φορά με την έκδοση των οριστικών στοιχείων για τον μήνα Ιούλιο (έσοδα από Εφορίες και Τελωνεία). Η προσπάθεια τρομοκράτησης των πολιτών που επιχειρούν, αναφορικά με ¨πτωτική πορεία των εσόδων και ανάγκης ενεργοποίησης του κόφτη¨, για ακόμη μια φορά καταρρίπτεται με στοιχεία και όχι με όνειρα θερινής νυκτός.

Σελίδες