Γλώσσες

  • EL
  • EN

Text Resize

-A A +A

Nόμος 3949

Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναστολή των πλειστηριασμών από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτές»

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 74/11.04.2011