Γλώσσες

  • EL
  • EN

Text Resize

-A A +A

Χρόνος απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου για τα διανεμόμενα κέρδη ΕΠΕ χρήσης 2012 ΠΟΛ.1125 31/5/2013

ΠΟΛ.1125 31/5/2013