Γλώσσες

  • EL
  • EN

Text Resize

-A A +A

Σχέδιο Νόμου «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015»

 
 
Προσθήκες – Αναδιατυπώσεις στην ολομέλεια στο Σχέδιο Νόμου "Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015"