Γλώσσες

  • EL
  • EN

Text Resize

-A A +A

Νόμος 3986

Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 152/01.06.2011