Γλώσσες

  • EL
  • EN

Text Resize

-A A +A

Νόμος 3965

Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρησης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 113/18.05.2011