Γλώσσες

  • EL
  • EN

Text Resize

-A A +A

Ειδική Διοικητική Διαδικασία –Ενδικοφανής προσφυγή ΠΟΛ.1066 27/02/2014

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170/26.07.2013) «Ειδική Διοικητική Διαδικασία –Ενδικοφανής προσφυγή», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ A΄ 287/31.12.2013) για την διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τη Διεύθυνση Επίλυσης 
Διαφορών

ΠΟΛ.1066 27/02/2014