Γλώσσες

  • EL
  • EN

Text Resize

-A A +A

Δ.Ε.Κ.Ο.

Παρακολούθηση επίτευξης στόχων επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ και Νομικών Προσώπων - Φορέων Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό άνω των 10 εκ. ευρώ. Δελτίο εννεαμήνου 2016

Παρακολούθηση επίτευξης στόχων επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ και Νομικών Προσώπων - Φορέων Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό άνω των 10 εκ. ευρώ. Δελτίο Α' εξαμήνου 2016

Παρακολούθηση επίτευξης στόχων επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α' του Ν.3429/2005 φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Δελτίο Α' τριμήνου 2016.

Παρακολούθηση επίτευξης στόχων επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α' του Ν.3429/2005 φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Δελτίο δωδεκαμήνου 2015

Παρακολούθηση επίτευξης στόχων επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α' του Ν.3429/2005 φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Δελτίο εννεαμήνου 2015

Παρακολούθηση επίτευξης στόχων επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α' του Ν.3429/2005 φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Δελτίο Α’ εξαμήνου 2015

Παρακολούθηση επίτευξης στόχων επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α' του Ν.3429/2005 φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Δελτίο Α’ τριμήνου 2015

Παρακολούθηση επίτευξης στόχων επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α' του Ν.3429/2005 φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Δελτίο δωδεκαμήνου 2014

Παρακολούθηση επίτευξης στόχων επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α' του Ν.3429/2005 φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Δελτίο εννεάμηνου 2014 

Παρακολούθηση επίτευξης στόχων επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α' του Ν.3429/2005 φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Δελτίο Α' εξαμήνου 2014 

Παρακολούθηση επίτευξης στόχων εκτέλεσης προϋπολογισμών των επαναταξινομημένων Δ.Ε.Κ.Ο.

Δημοσίευση Α' εξαμήνου για ανάρτηση.

Παρακολούθηση επίτευξης στόχων εκτέλεσης προϋπολογισμών των επαναταξινομημένων Δ.Ε.Κ.Ο. του ΚΕΦ. Α΄ του Ν. 3429/2005.

Ισοζύγιο Α' τριμήνου 2013 12 επαναταξινομημένων Δ.Ε.Κ.Ο.

Συγκριτικά Οικονομικά Στοιχεία 17 ΔΕΚΟ για το Α' πεντάμηνο 2011 και 2010 (Α'5μήνο 2011 Σχόλια).

Α' 5μήνο 2011 πίνακες.

Οικονομικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία των ΔΕΚΟ (29/12/2010)-σχόλια.

Δημοσίευση 9μήνου 2010.

Σύγκριση μισθοδοσίας 9μήνου 2009-2010.

Εξαμηνιαία Οικονομικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία για ΔΕΚΟ (01/11/2010)-σχόλια.

Εξαμηνιαία Οικονομικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία για ΔΕΚΟ.

Οικονομικά Αποτελέσματα 11 ΔΕΚΟ.

Helexpo Group Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 2009